تلفن : 4-34708103(026)
ایمیل: info@sepehralborz.ir

راهنمای ایرادات دستگاه جوش پلی اتیلن الکتروفیوژن

دستگاه جوش الکتروفیوژن مناسب
-ترجیحأ از دستگاه جوش پلی اتیلن اتوماتیک با ثبت داده ها استفاده شود.
–دستگاه جوش پلی اتیلن باید قادر باشد تمامی پارامتر ها زمان جوش ،ولتاژ و جریان را ثبت کند.
-دستگاه باید به محض رسیدن دما به حد مورد نظردر دمای ذوب خاموش شود.
*راندن لوله با نیروی زیاد ممکن است موجب بیرون زدن تمامی مواد مذاب از محل اتصالی شده و قسمت سرد لوله ها بهم وصل شوند.هم چنین راندن لوله با نیروی کم موجب می شود لوله ها در لبه باریکی لوله بهم متصل شوند که در هر دو صورت اتصال خوبی برقرار نخواهد شد.این اتصالی باید حداقل ۵تا۱۰ دقیقه ثابت نگه داشته شود تا محل جوش سرد شود و دمای جوش به دمای محیط برسد.پس از اینکه به فشار مورد نظر رسید صبر کنید تا لوله ها در این فشار به مدت لازم تعیین شده باقی بمانند.

*پدیدار شدن حباب یا توده ای بودن محل جوش به دلیل:
-بالابودن دمای صفحه داغ
-طولانی شدن دمای حرارت
-خیس و مرطوب بودن سطح

*شکل شکاف جوش:
با توجه به اینکه انواع مختلف مواد منجر به اشکال مختلف جوش می شود.ارائه شکل استاندارد مقدور نیست.
*شره نمودن مواد مذاب از لبه اتصال دستگاه جوش پلی اتیلن الکتروفیوژن بعلت:
-ایراد دستگاه
-استفاده از انرژی و زمان جوش زیاد
-تکرار جوش بلافاصله پس از خنک شدن کوتاه مدت

*جوش نخوردن نامناسب لوله به اتصال بعلت:
-رنده نکردن سطح لوله قبل از جوشکاری
-رنده کردن بیش از حد سطح جوش لوله و فاصله زیاد بین لوله و اتصال
-عملکرد اشتباه گیره های نگهدارنده

*عدم جوش خوردگی لوله به اتصال:
-انرژی جوش کافی نباشد.
-مرطوب بودن سطح لوله یا اتصال
-آلوده بودن سطح جوش

*کم ذوب شدن لوله ها بعلت:
-کم داخل کردن لوله به داخل اتصال
-نابرابر بودن لوله ها هنگام وارد کردن به اتصال
-صاف و غیر عمود بریده نشدن سطح مقطع لوله

آموزش جوش لوله پلی اتیلن آموزش جوش پلی اتیلن آموزش جوشکاری آموزش جوشکاری بات فیوژن اتصالات جوشی پلی اتیلن اتصالات پلی اتیلن اتوی جوش پلی اتیلن استاندارد لوله پلی اتیلن جوش لوله فاضلابی ساختمان جوش لوله پلی اتیلن جوش پلی اتیلن جوش پلی اتیلن فاضلابی جوشکاری بات فیوژن جوشکاری لب به لب جوشکاری لوله های انتقال آب جوشکاری پلی اتیلن دستگاه الکتروفیوژن فاضلابی دستگاه جوش الکتروفیوژن دستگاه جوش دستی دستگاه جوش سر به سر دستگاه جوش لوله پلی اتیلن درکرج دستگاه جوش پلی اتیلن دستگاه جوش پلی اتیلن دستی دستگاه جوش پلی اتیلن فاضلابی روش نصب لوله پلی اتیلن قیمت دستگاه جوش الکتروفیوژن قیمت دستگاه جوش پلی اتیلن قیمت هیتر برقی پلی اتیلن قیمت هیتر گازی پلی اتیلن لوله های پلی اتیلن موتور برق 3.5 کیلووات موتوربرق 5 کیلووات موتوربرق 5.5 کیلووات موتور برق 6 کیلووات موتور برق 6.5 کیلووات موتوربرق 7 کیلووات موتوربرق 7.5 کیلووات نوار آبیاری پلی اتیلن هیتر برقی پلی اتیلن هیتر برقی پلی اتیلن طرح روتنبرگر ۱۱۰ هیتر برقی پلی اتیلن طرح روتنبرگر ۱۶۰ هیتر برقی پلی اتیلن طرح روتنبرگر ۲۰۰ هیتر برقی پلی اتیلن طرح روتنبرگر ۲۵۰ هیتر برقی پلی اتیلن طرح روتنبرگر ۳۱۵ هیتر برقی پلی اتیلن طرح روتنبرگر ۴۰۰ هیتر برقی پلی اتیلن طرح روتنبرگر ۵۰۰ هیتر برقی پلی اتیلن طرح روتنبرگر ۶۳۰ هیتر گازی پلی اتیلن هیتر گازی پلی اتیلن ۱۱۰ هیتر گازی پلی اتیلن ۱۶۰ هیتر گازی پلی اتیلن ۲۰۰ هیتر گازی پلی اتیلن ۲۵۰ هیتر گازی پلی اتیلن ۳۱۵