تلفن : 4-34708103(026)
ایمیل: info@sepehralborz.ir

برش لوله پلی اتیلن

درلوله‌گذاری با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن، مواردی پدید می‌آید که به قطعه لوله کوتاهتر از شاخه لوله‌های موجود نیاز پیدا شود.

دراین موارد، باید با بریدن قسمتی از طول لوله پلی اتیلن موجود، قطعه لوله مورد نظر را ساخت. برش لوله پلی اتیلن باید به طریقی انجام شودکه سرلوله‌های حاصل از برش،کامل و سالم بوده وآسیبی به لوله وارد نیاید.

مقطع برش لوله پلی اتیلن، بایدکاملا ًعمود بر محور لوله باشد. برای برش لوله، نباید از اره دندانه درشت (اره نجاری) استفاده کرد.استفاده از اره دستی دندانه ریز(آهنبر)،فقط برای برش لوله‌های پلی‌اتیلن تاقطر ۱۰۰ میلیمتر مجازاست. برای برش لوله‌های بزرگتر، باید حسب مورد، از ماشین‌ها و ابزارهای مخصوص برش لوله‌های پلاستیکی استفاده شود. هنگام برش، برای ثابت نگهداشتن لوله، نباید از گیره استفاده شود، زیرا عمل گیره ،باعث جمع شدن لوله و آسیب جداره آن درمحل گیره می‌شود.

در کار با ماشین برش با ابزار مخصوص لوله پلی اتیلن،لازم است دستورالعمل و توصیه های سازنده تجهیزات مزبور درباره نحوه استفاده از این تجهیزات و نکات ایمنی،کاملاً رعایت شود.

برای برش لوله، باید از دستگاههایی استفاده شودکه حداقل براده و تراشه را در محل ایجاد کند.پس از اتمام برش،لازم است با استفاده ازسوهان مناسب، سطح برش را کاملاً مسطح کرده و تمام براده و تراشه را جدا کرد تا آماده برای جوش لب به لب شود.

آموزش جوش لوله پلی اتیلن آموزش جوش پلی اتیلن آموزش جوشکاری آموزش جوشکاری بات فیوژن اتصالات جوشی پلی اتیلن اتصالات پلی اتیلن اتوی جوش پلی اتیلن استاندارد لوله پلی اتیلن جوش لوله فاضلابی ساختمان جوش لوله پلی اتیلن جوش پلی اتیلن جوش پلی اتیلن فاضلابی جوشکاری بات فیوژن جوشکاری لب به لب جوشکاری لوله های انتقال آب جوشکاری پلی اتیلن دستگاه الکتروفیوژن فاضلابی دستگاه جوش الکتروفیوژن دستگاه جوش دستی دستگاه جوش سر به سر دستگاه جوش لوله پلی اتیلن درکرج دستگاه جوش پلی اتیلن دستگاه جوش پلی اتیلن دستی دستگاه جوش پلی اتیلن فاضلابی روش نصب لوله پلی اتیلن قیمت دستگاه جوش الکتروفیوژن قیمت دستگاه جوش پلی اتیلن قیمت هیتر برقی پلی اتیلن قیمت هیتر گازی پلی اتیلن لوله های پلی اتیلن موتور برق 3.5 کیلووات موتوربرق 5 کیلووات موتوربرق 5.5 کیلووات موتور برق 6 کیلووات موتور برق 6.5 کیلووات موتوربرق 7 کیلووات موتوربرق 7.5 کیلووات نوار آبیاری پلی اتیلن هیتر برقی پلی اتیلن هیتر برقی پلی اتیلن طرح روتنبرگر ۱۱۰ هیتر برقی پلی اتیلن طرح روتنبرگر ۱۶۰ هیتر برقی پلی اتیلن طرح روتنبرگر ۲۰۰ هیتر برقی پلی اتیلن طرح روتنبرگر ۲۵۰ هیتر برقی پلی اتیلن طرح روتنبرگر ۳۱۵ هیتر برقی پلی اتیلن طرح روتنبرگر ۴۰۰ هیتر برقی پلی اتیلن طرح روتنبرگر ۵۰۰ هیتر برقی پلی اتیلن طرح روتنبرگر ۶۳۰ هیتر گازی پلی اتیلن هیتر گازی پلی اتیلن ۱۱۰ هیتر گازی پلی اتیلن ۱۶۰ هیتر گازی پلی اتیلن ۲۰۰ هیتر گازی پلی اتیلن ۲۵۰ هیتر گازی پلی اتیلن ۳۱۵