تلفن : 4-34708103(026)
ایمیل: info@sepehralborz.ir

دستگاه ۲۰۰ هیدرولیک دستی MH63 – D200

دستگاه 200 تمام هیدرولیک H63-D200
دستگاه ۲۰۰ تمام هیدرولیک H63-D200

از مشخصات این دستگاه، قابلیت جوش لوله های پلی اتیلن در سایزهای ۲۰۰، ۱۸۰، ۱۶۰، ۱۴۰، ۱۲۵، ۱۱۰، ۹۰، ۷۵ و ۶۳ میلیمتر و در فشارهای کاری ۲۵، ۲۰، ۱۶، ۱۰، ۶، ۴ اتمسفر می باشد.