تلفن : 4-34708103(026)
ایمیل: info@sepehralborz.ir

غلطک

غلطک
غلطک

این وسیله جهت تراز نمودن سطح لوله ( جهت تسهیل حرکت لوله ) برای انجام عملیات جوشکاری مورد استفاده قرار میگیرد.