تلفن : 4-34708103(026)
ایمیل: info@sepehralborz.ir

اکسترودر دستی

اکسترودر دستی
اکسترودر دستی

این دستگاه در ساخت مخازن و تانکر های مایعات و همچنین جهت اصلاح جوش لوله های پلی اتیلن و ورق های ژئو ممبران بکار می رود.

توضیحات :

دبی خروجی ۴ – ۵ کیلوگرم در ساعت

کنترل سرعت خروجی

نمایشگر دیجیتال دما

دارای دمنده هوای گرم جهت پیشگرم نمودن سطح کار