تلفن : 4-34708103(026)
ایمیل: info@sepehralborz.ir

دستگاه جوش ورق های ژئوممبران

دستگاه جوش ژئو ممبران
دستگاه جوش ژئو ممبران

این دستگاه جهت جوش ورق های ژئو ممبران در صنعت ساخت استخرهای آب و دفن زباله و … مورد استفاده قرار میگیرد.

سرعت و قدرت بالاتر و خدمات فروش ارزان تر از مزیت های این دستگاه نسبت به نمونه های خارجی میباشد.

توضیحات :