تلفن : 4-34708103(026)
ایمیل: info@sepehralborz.ir

واحد طراحی و اجرا

واحد طراحی و اجرا
واحد طراحی و اجرا

سپهر البرز از سابقه طولانی در بکارگیری شیوه های کارآمد مدیریت و بهره گیری از دستاوردهای تکنولوژی جهان برخوردار است.

این شرکت توانایی خود را جهت طراحی و نصب خطوط انتقال آب و فاضلاب ، نفت و گاز و سیستم های آبیاری تحت فشار در تمامی نقاط کشور اعلام میدارد.