تلفن : 4-34708103(026)
ایمیل: info@sepehralborz.ir

گواهینامه ها

  • دریافت گواهینامه آموزش از شرکت ROTHENBERGER آلمان
  • دریافت گواهینامه آموزش از موسسه بین المللی SKZ آلمان
  • تقدیرنامه از دانشگاه پیام نور در برگزاری دوره های آموزشی
  • تقدیرنامه از معاونت آب و خاک کرج در برگزاری دوره های آموزشی
  • دریافت ده ها تقدیر نامه بدلیل حضور مستمر و چشمگیر در نمایشگاههای بین المللی کشاورزی آب و فاضلاب و نفت و گاز در سراسر کشور

ارزش ها :

  • احترام به انسان ها ، ارزش ها و حقوق آنها
  • رعایت اخلاق حرفه ای و پایبندی به  تعهدات
  • تاکید بر کیفیت ، ایمنی و حفظ محیط زیست
  • خلاقیت ، ابتکار و نوآوری
  • به سازی و توسعه مستمر مدیریتی