تلفن : 4-34708103(026)
ایمیل: info@sepehralborz.ir

نقایص جوش الکتروفیوژن

انجام یک جوشکاری الکتروفیوژن خوب و درست به عواملی مانند مهارت جوشکار و کیفیت ابزار و دستگاه های جوشکاری بستگی دارد. براساس تحقیقات بعمل آمده توسط کارشناسان شرکت سپهر البرز، دلایل مهم نقص جوش الکتروفیوژن موارد زیر می باشند. لازم به ذکر است با توجه به شرایط محیطی و متغیر بودن عواملی مانند دمای محیط، شدت وزش باد و … این عوامل ممکن است کمی متفاوت باشند. مهمترین عامل در انجام یک جوشکاری الکتروفیوژن خوب و موثر، مهارت و تجربه ی جوشکار و استفاده از دستگاه های جوش الکتروفیوژن استاندارد و دقیق است که می تواند تاثیر عوامل محیطی را کاهش دهد. استفاده از دستگاه های استاندارد و دقیق شرکت سپهر البرز که مراحل پیچیده و سخت کنترل کیفیت را تحت نظر مهندسان مجرب این شرکت طی کرده اند می تواند تا حدود زیادی در کاستن از نقایص جوشکاری الکتروفیوژن موثر باشد.

نقایص جوش الکتروفیوژن
عامل درصد تاثیر
کیفیت لوله ۶%
فاصله ی زیاد بین قطر داخلی اتصال و قطر خارجی لوله ۴%
لایه برداری نامناسب ۲۰%
گیره نامناسب یا عدم استفاده از گیره ۱۴%
شن و ماسه ۸%
تماس دست، رطوبت، چربی و … ۱۰%
عدم قرارگیری صحیح لوله درون اتصال ۱۱%
گرد و خاک ۱۲%
گداخت ناقص (زمان جوش کم) ۱۵%
Title: نقایص جوش الکتروفیوژن