تلفن : 4-34708103(026)
ایمیل: info@sepehralborz.ir

موتوربرق ۶٫۵ کیلووات AD8000CLE

ویژگی ها

مشخصه شرح مشخصه
مدل AD8000CLE
مدل موتور دیزلی- هواخنک
نوع موتور AMD192F
توان کاری موتور (Hp) 13
ماکزیمم توان موتور (Hp) 14
نوع استارت هندلی – استارتی
ماکزیموم توان (Kw) 6.5
ظرفیت مخزن سوخت (L) 16
نوع سوخت گازوئیل
وزن ناخالص (Kg) 145
ابعاد(mm) 730*560*670