تلفن : 4-34708103(026)
ایمیل: info@sepehralborz.ir

لیست قیمت محصولات

قیمت دستگاه جوش پلی اتیلن

گروه صنعتی سپهر البرز

توليد كننده دستگاههای جوش پلی اتيلن ، الکتروفیوژن و اتصالات جوشی  (1399/07/01)


(کلیه ی قیمتها به ریال می باشند)

ردیف نام كالا تیپ۱ ( معمولی ) تیپ۲ ( صادراتی )
۱

دستگاه رومیزی فاضلابی (۱۶۰-۵۰)

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۲ دستگاه دستی ۲ فک ( ۱۱۰-۴۰ ) ۵۳/۰۰۰/۰۰۰
۳ دستگاه دستی ۴ فک مخصوص رایزر( ۱۱۰-۴۰ ) ۷۴/۰۰۰/۰۰۰
۴ دستگاه نیمه هیدرولیک (۱۱۰-۴۰) ۸۵/۰۰۰/۰۰۰
۵ دستگاه دستی (۱۶۰-۵۰) ۷۰/۰۰۰/۰۰۰
۶ دستگاه نیمه هيدروليك  (160-50) ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰
۷ دستگاه تمام هيدروليك ( ۱۶۰-۵۰ ) ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰
۸ دستگاه مکانیکی  (200-63) ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰
۹ دستگاه نیمه هيدروليك ( ۲۰۰-۶۳ ) ۱۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۳/۰۰۰/۰۰۰
۱۰ دستگاه تمام هيدروليك ( ۲۰۰-۶۳ ) ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۵۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۱ دستگاه دستی (۲۵۰-۶۳) ۹۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۲ دستگاه نیمه هيدروليك ( ۲۵۰-۶۳ ) تک جک ۱۳۷/۰۰۰/۰۰۰
۱۳ دستگاه نیمه هيدروليك ( ۲۵۰-۶۳ ) دو جک ۱۳۷/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴۹/۰۰۰/۰۰۰
۱۴ دستگاه تمام هيدروليك ( ۲۵۰-۹۰ ) ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۷۷/۰۰۰/۰۰۰
۱۵ دستگاه دستی (۳۱۵-۹۰) ۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۶ دستگاه نیمه هيدروليك ( ۳۱۵-۹۰ ) ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۷۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۷ دستگاه تمام هيدروليك ( ۳۱۵-۹۰ ) ۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۹۷/۰۰۰/۰۰۰
۱۸ دستگاه تمام هيدروليك ( ۴۰۰-۲۰۰ ) ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۵۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۹ دستگاه تمام هيدروليك ( ۵۰۰-۲۵۰ ) ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۰ دستگاه تمام هيدروليك (۶۳۰-۴۰۰) ۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۱۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۱ دستگاه تمام هيدروليك (۸۰۰-۵۰۰) با هماهنگی
۲۲ دستگاه تمام هيدروليك (۱۲۰۰-۸۰۰) با هماهنگی

 دفتر فروش : کرج – کمال شهر- بلوار بهشت سکینه- خیابان سوم ( پمپ بنزین) – پلاک ۳۴  

  4 -34708103(026) – 09125654052 – 09122655257-   
  www.sepehralborz.ir