تلفن : 4-34708103(026)
ایمیل: info@sepehralborz.ir

لیست قیمت محصولات

قیمت دستگاه جوش پلی اتیلن و دستگاه جوش الکتروفیوژن

گروه صنعتی سپهر البرز

توليد كننده دستگاههای جوش پلی اتيلن ، الکتروفیوژن و اتصالات جوشی  (۱۳۹۹/۱۲/۰۱)


(کلیه ی قیمتها به ریال می باشند)

ردیف نام كالا تیپ۱ ( معمولی ) تیپ۲ ( صادراتی )
۱

دستگاه رومیزی فاضلابی (۱۶۰-۵۰)

۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰
۲ دستگاه دستی ۲ فک ( ۱۱۰-۴۰ ) ۷۰/۰۰۰/۰۰۰
۳ دستگاه دستی ۴ فک مخصوص رایزر( ۱۱۰-۴۰ ) ۹۴/۰۰۰/۰۰۰
۴ دستگاه نیمه هیدرولیک (۱۱۰-۴۰) ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۵ دستگاه دستی (۱۶۰-۵۰) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰
۶ دستگاه نیمه هيدروليك  (۱۶۰-۵۰) ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰
۷ دستگاه تمام هيدروليك ( ۱۶۰-۵۰ ) ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۱۵/۰۰۰/۰۰۰
۸ دستگاه مکانیکی  (۲۰۰-۶۳) ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰
۹ دستگاه نیمه هيدروليك ( ۲۰۰-۶۳ ) ۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۰ دستگاه تمام هيدروليك ( ۲۰۰-۶۳ ) ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۱ دستگاه دستی (۲۵۰-۶۳) ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۲ دستگاه نیمه هيدروليك ( ۲۵۰-۶۳ ) تک جک ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳ دستگاه نیمه هيدروليك ( ۲۵۰-۶۳ ) دو جک ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۴ دستگاه تمام هيدروليك ( ۲۵۰-۹۰ ) ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۵ دستگاه دستی (۳۱۵-۹۰) ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۶ دستگاه نیمه هيدروليك ( ۳۱۵-۹۰ ) ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۷ دستگاه تمام هيدروليك ( ۳۱۵-۹۰ ) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۸ دستگاه تمام هيدروليك ( ۴۰۰-۲۰۰ ) ۴۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴۵۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۹ دستگاه تمام هيدروليك ( ۵۰۰-۲۵۰ ) ۵۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ۵۸۵/۰۰۰/۰۰۰
۲۰ دستگاه تمام هيدروليك (۶۳۰-۴۰۰) ۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۶۹۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۱ دستگاه تمام هيدروليك (۸۰۰-۵۰۰) با هماهنگی
۲۲ دستگاه تمام هيدروليك (۱۲۰۰-۸۰۰) با هماهنگی

 دفتر فروش : کرج – کمال شهر- بلوار بهشت سکینه- خیابان سوم ( پمپ بنزین) – پلاک ۳۴  

  ۴ -۳۴۷۰۸۱۰۳(۰۲۶) – ۰۹۱۲۵۶۵۴۰۵۲ – ۰۹۱۲۲۶۵۵۲۵۷-   
  www.sepehralborz.ir