تلفن : 4-34708103(026)
ایمیل: info@sepehralborz.ir

لیست قیمت محصولات

قیمت دستگاه جوش پلی اتیلن و دستگاه جوش الکتروفیوژن

گروه صنعتی سپهر البرز توليد كننده دستگاههای جوش پلی اتيلن، الکتروفیوژن و اتصالات جوشی پلی اتیلن  (۱۴۰۰/۰۵/۱۶)

 (برای مشاهده ی مشخصات کامل دستگاه، بر روی نام دستگاه کلیک نمایید)

(کلیه ی قیمتها به ریال می باشند)
ردیف نام كالا تیپ۱ ( معمولی ) تیپ۲ ( صادراتی )
۱

دستگاه رومیزی فاضلابی (۱۶۰-۵۰)

۱۸۷/۰۰۰/۰۰۰
۲ دستگاه دستی ۲ فک ( ۱۱۰-۴۰ ) ۷۷/۰۰۰/۰۰۰
۳ دستگاه دستی ۴ فک مخصوص رایزر( ۱۱۰-۴۰ ) ۱۰۳/۴۰۰/۰۰۰
۴ دستگاه نیمه هیدرولیک (۱۱۰-۴۰) ۱۳۸/۰۰۰/۰۰۰
۵ دستگاه دستی (۱۶۰-۵۰) ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰
۶ دستگاه نیمه هيدروليك  (۱۶۰-۵۰) ۱۹۵/۵۰۰/۰۰۰ ۲۱۲/۷۱۵/۰۰۰
۷ دستگاه تمام هيدروليك ( ۱۶۰-۵۰ ) ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۵۸/۰۰۰/۰۰۰
۸ دستگاه مکانیکی  (۲۰۰-۶۳) ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰
۹ دستگاه نیمه هيدروليك ( ۲۰۰-۶۳ ) ۲۱۲/۷۵۰/۰۰۰ ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۰ دستگاه تمام هيدروليك ( ۲۰۰-۶۳ ) ۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰
۱۱ دستگاه دستی (۲۵۰-۶۳) ۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۲ دستگاه نیمه هيدروليك ( ۲۵۰-۶۳ ) تک جک ۲۵۳/۰۰۰/۰۰۰
۱۳ دستگاه نیمه هيدروليك ( ۲۵۰-۶۳ ) دو جک ۲۵۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲۷۶/۰۰۰/۰۰۰
۱۴ دستگاه تمام هيدروليك ( ۲۵۰-۹۰ ) ۳۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰
۱۵ دستگاه دستی (۳۱۵-۹۰) ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۷۰/۵۰۰/۰۰۰
۱۶ دستگاه نیمه هيدروليك ( ۳۱۵-۹۰ ) ۲۹۹/۰۰۰/۰۰۰ ۳۲۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۷ دستگاه تمام هيدروليك ( ۳۱۵-۹۰ ) ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳۸۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۸ دستگاه تمام هيدروليك ( ۴۰۰-۲۰۰ ) ۴۹۸/۰۰۰/۰۰۰ ۵۴۶/۰۰۰/۰۰۰
۱۹ دستگاه تمام هيدروليك ( ۵۰۰-۲۵۰ ) ۶۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ۷۰۲/۰۰۰/۰۰۰
۲۰ دستگاه تمام هيدروليك (۶۳۰-۴۰۰) ۷۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ۸۲۸/۰۰۰/۰۰۰
۲۱ دستگاه تمام هيدروليك (۸۰۰-۵۰۰) با هماهنگی با هماهنگی
۲۲ دستگاه تمام هيدروليك (۱۰۰۰-۶۳۰) با هماهنگی با هماهنگی
۲۳ دستگاه تمام هيدروليك (۱۲۰۰-۸۰۰) با هماهنگی با هماهنگی

 دفتر فروش : کرج – کمال شهر- بلوار بهشت سکینه- خیابان سوم ( پمپ بنزین) – پلاک ۳۴  

  ۴ -۳۴۷۰۸۱۰۳(۰۲۶) – ۰۹۱۲۵۶۵۴۰۵۲ – ۰۹۱۲۲۶۵۵۲۵۷-   

  www.sepehralborz.ir